06-53432297 | info@vanheeschtransport.nl | Kruisstraat 11, 5293AH Gemonde

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u onze privacyverklaring aan. Van Heesch Transport is statutair gevestigd aan de Kruisstraat 11 (5293 AH) te Gemonde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58933360.

Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zeer zorgvuldig door.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaren samen met onze algemene voorwaarden hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2018. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden onderaan de homepagina van onze website.

Welke informatie verzamelen wij van u?

Bij het plaatsen van een reactie op onze website zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u onze website bezoekt maar geen reactie achterlaat op onze website, kunnen wij toch persoonlijke informatie van u verzamelen. Dit betreft informatie zoals welke browser u gebruikt, uw IP-adres, welk besturingssysteem u gebruikt en welke pagina’s u heeft bezocht op de website van Verantwoordelijke.

Wat doen wij met de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld?

Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden: De belangrijkste reden voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, is zodat wij door middel van uw vraag u hierop kunnen benaderen of een passend antwoord of voorstel kunnen opleveren.
Doordat wij uw persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer hebben, kunnen wij contact met u opnemen ingeval van vragen betreffende uw vraag.

Cookies

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dot door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website u op onze website bent terechtgekomen. Tevens gebruikt deze website cookies om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologieën.

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De ‘bewerkers’ handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met on ze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen.

Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Op uw verzoek kan u een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en vragen deze te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar info@www.vanheeschtransport.nl of door een brief te sturen naar:

Van Heesch Transport
Kruisstraat 11
5293AH Gemonde
Nederland